Ważne informacje

 • UWAGA!

  Wymiana z Hiszpanią

   

  OGŁASZAMY NABÓR UCZNIÓW CHĘTNYCH

  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYMIANIE Z HISZPANIĄ W R.SZK. 2016/2017.

  PLANOWANY WYJAZD DO FIGUERES

  ODBEDZIE SIĘ JESIENIĄ 2016 r.

  KTOKOLWIEK JEST ZAINTERESOWANY,

  PROSIMY O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT Z ORGANIZATORAMI WYMIANY

  P. ANNĄ ŚWITLIK I P. BEATĄ SKRZYPCZYK.

   
 • Egzamin zawodowe czerwiec 2016r.

   

  UCZNIOWIE ORAZ ABSOLWENCI PZS NR 2

   

  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (NOWY EGZAMIN)

  oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (STARY EGZAMIN).

   

  Od dnia 24 maja 2016r. osoby, które ukończyły szkołę,

  będą mogły w sekretariacie szkoły odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

   

   
 • MŁODZI TECHNICY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

  UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR UCZESTNIKÓW WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II, KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE: TECHNIK BUDOWNICTWA, TECHNIK GEODETA, TECHNIK MECHATRONIK, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK EKONOMISTA

  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  „MŁODZI TECHNICY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE”

  Projekt realizowany będzie w ramach projektu systemowego "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Udział w projekcie ma na celu:

  • zdobycie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych na niemieckim, hiszpańskim lub portugalskim rynku pracy,
  • poprawę umiejętności językowych uczestników, w tym języka obcego zawodowego,
  • zdobycie nowych kompetencji społecznych przez uczestników,
  • poznanie nowych technik organizacji pracy w zawodzie technik geodeta, technik budownictwa, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik logistyk, technik ekonomista.

  Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Szymanowskiego 12, ankietę rekrutacyjną do udziału w projekcie do dnia 10 czerwca 2016 r.

  Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w składzie:

  • przewodniczący komisji - Dyrektor Szkoły mgr inż. Piotr Cygan,
  • członkowie komisji:
   • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
   • nauczyciele języków obcych,
   • wychowawcy klas,
   • pedagog szkolny.

  W trakcie procesu rekrutacji zostanie zapewniony równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadą równości szans.

  Głównymi kryteriami branymi pod uwagę w naborze będzie:

  • poziom wiedzy ogólnokształcącej i zawodowej;
  • średnia ocen końcoworocznych uzyskanych w roku szkolnym 2015/2016;
  • udział w olimpiadach i konkursach z przedmiotów zawodowych;
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego;
  • osiągnięcia szkolne i pozaszkolne – posiadane certyfikaty i nagrody, kursy;
  • zachowanie, aktywność społeczna uczniów;
  • motywacja do wyjazdu;
  • poziom kształcenia (uczniowie klasy trzeciej zyskują dodatkowe punkty przy naborze do udziału w projekcie. W przypadku braku zainteresowania ze strony uczniów klasy trzeciej, nabór zostanie rozszerzony o uczniów klasy drugiej).

  Komisja Rekrutacyjna, na podstawie przeprowadzonej weryfikacji kandydatów, wyłoni dwie listy uczestników projektu: listę główną i listę rezerwową.

  ANKIETA REKRUTACYJNA DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

   

 • phoca_thumb_l_dsc_7595c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_5110c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6594c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_5114c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6176c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6573c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6583c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6593c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6571c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_7594c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_6582c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_5105c.jpg
 • phoca_thumb_l_dsc_5188c.jpg
 • phoca_thumb_l_70-lecie.jpg