Egzamin maturalny 2019 w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny 2019 w terminie poprawkowym

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu  w terminie poprawkowym:

1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna – 21 sierpnia 2019 r. (środa, godz. 9.00)

Egzamin w terminie poprawkowym odbywa się w naszej szkole.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br.  Oświadczenia  o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word:  Załącznik 7a (nowa matura) lub  Załącznik 7b (stara matura) – na stronie  www.oke.jaworzno.pl – Wnioski i druki).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa maturalne

4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających →

Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła przekazane przez wychowawców.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie 4 lipca 2019 roku od godz. 12.00

Czytaj więcej: Świadectwa maturalne

Informacje o opłatach w roku 2019 (dla absolwentów)

EGZAMIN MATURALNY - informacje o opłatach w roku 2019 (dla absolwentów)

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/

  • DSC_0116.JPG
  • tele.JPG
  • DSC_0198.JPG
  • rozdanie2.JPG
  • 3maja.jpg
  • geodetki3.JPG
  • baner-portugalia-3.JPG
  • logeko2.jpg