Wyniki egzaminu maturalnego 2020

11 sierpnia od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 11 sierpnia 2020 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7). Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
Matura 2020 - uczniowie hasła

Od 24 lutego od godz. 10.00 do 2 marca OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Hasła do systemu pobiera przewodniczący klasy w sekretariacie.

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie.
 
 

Komunikaty związane z egzaminami 2020 r.

Informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Jaworznie w zakładce "Egzamin maturalny" link: http://www.oke.jaworzno.pl

 

 

  • 3maja.jpg
  • rozdanie2.JPG
  • geodetki3.JPG
  • baner-portugalia-3.JPG
  • DSC_0198.JPG
  • logeko2.jpg
  • tele.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg
  • DSC_0116.JPG