EGZAMIN ZAWODOWY– informacja dla zdających o odbiorze świadectw i wyników egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

EGZAMIN ZAWODOWY– informacja dla zdających o odbiorze świadectw i wyników egzaminu  w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

A. Uczniowie i absolwenci szkół
Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) od godz.11.00 do 14.00.
Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.
W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.


B. Osoby po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych
Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 30 sierpnia 2019 r.
30 sierpnia 2019 r. (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.
Od 2 września wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.
Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).
Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.
Wyniki egzaminu dla wszystkich zdających będą dostępne 30 sierpnia 2019 r. na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminów zawodowych.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów,

którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.

będą do odbioru w sekretariacie w dniu 24 maja 2019 roku od godz.12.00

Wykaz zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec, lipiec 2019 r. - do pobrania

Wykaz zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec, lipiec 2019 r. - do pobrania

 

EGZAMIN ZAWODOWY - wyniki egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r.

EGZAMIN ZAWODOWY - wyniki egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r.

A. Uczniowie i absolwenci

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) od godz. 11.30

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego - zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

UWAGA:

Przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 i nie zdali całości lub jednej z części egzaminu mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 w terminie od 22 do 29 marca 2019 roku.


B. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 22 marca 2019 r.

22 marca 2019 r. (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.

Od 25 marca wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

  • DSC_0198.JPG
  • geodetki3.JPG
  • 3maja.jpg
  • rozdanie2.JPG
  • tele.JPG
  • DSC_0116.JPG
  • logeko2.jpg
  • baner-portugalia-3.JPG