Egzamin zawodowy - informcja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY > Dla zdających > Terminy i wyniki egzaminów zawodowych. Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl - dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy zostaną przekazane do szkół 31 sierpnia br. Od 1 września br. do odbioru w sekretariacie świadectwa i dyplomy uczniów i absolwentów.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec - lipiec 2020, termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń - luty 2021:
- do 11 września 2020 r. – dla egzaminu w formule 2012*
- do 15 września 2020 r. – dla egzaminu w formule 2017 **

* Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.
** Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

  • geodetki3.JPG
  • logeko2.jpg
  • DSC_0116.JPG
  • baner-portugalia-3.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg
  • DSC_0198.JPG
  • 3maja.jpg
  • tele.JPG
  • rozdanie2.JPG