Kierunki kształcenia

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

UCZĄC SIĘ U NAS, BĘDZIESZ MIAŁ ROZSZERZONE PRZEDMIOTY

PRZEDMIOTY, ZA KTÓRE PRZYZNAJEMY PUNKTY PODCZAS REKRUTACJI

IV Liceum Ogólnokształcące

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

język angielski 
wiedza o społeczeństwie
biologia / geografia

 

język polski
matematyka
WOS
język obcy*

 

Pedagog społeczny z opieką socjalną

Technikum Nr 3

Technik informatyk

matematyka
język angielski

 

 

 

 

 

 

język polski
matematyka
język obcy*
fizyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektryk

matematyka

fizyka

 

 

 

 

Technik mechatronik

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik budownictwa

Technik automatyk

Technik architektury krajobrazu

matematyka
biologia

 

język polski
matematyka
język obcy*
biologia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik rolnik

Technik geodeta

 

matematyka

geografia

 

 

 

język polski
matematyka
język obcy*
geografia

 

 

 

Technik hotelarstwa

Technik organizacji turystyki

Technik reklamy

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik rachunkowości nowość!

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

Wielozawodowa
Kucharz
Ogrodnik 
Cukiernik
Rolnik
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Magazynier-logistyk - nowość!

-------------------------------------------

język polski
matematyka
język obcy*
biologia

 

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków, bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne

  • geodetki3.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg
  • 3maja.jpg
  • baner-portugalia-3.JPG
  • DSC_0198.JPG
  • DSC_0116.JPG
  • rozdanie2.JPG
  • logeko2.jpg
  • tele.JPG