INFORMACJE O KOLE ZAINTERESOWAŃ

 

Koło Nauk o Państwie i Prawie

Celem koła zainteresowań jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. Propagowanie postawy obywatelskiej, wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony. Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Opiekun: Izabela Skipioł

Zapraszamy na spacer badawczy po Pszczyńskim parku!

Uczniowie Koła Nauk o Państwie i Prawie zapraszają mieszkańców Pszczyny, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły do udziału  w spacerze badawczym, który odbędzie się  w dniu 21 marca (sobota) o godz. 14-tej. Czas trwania spaceru to ok. 1 godziny. Spacer badawczy jest interaktywną, terenową metodą podczas której będziemy pytać i rozmawiać z mieszkańcami o potrzebach i oczekiwaniach względem zagospodarowania parku. Będziemy także badać odczucia i postrzeganie przestrzeni parku przy pomocy specjalnie przygotowanych map i formularzy. Uczestnicy spaceru badawczego zostaną podzieleni na cztery zespoły, które będą spacerować po czterech różnych trasach.

Spacer badawczy jest organizowany przez uczniów w ramach udziału w ogólnopolskim konkursie o mandat poselski na XXI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Temat zadania rekrutacyjnego brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Zapraszamy!

 

Nasza Debata na stronie Sejmu

Nasza Debata na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

i Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

W marcu uczniowie Naszej szkoły zorganizowali debatę nt " Jakie działania należy podjąć aby zaktywizować, zachęcić młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym ziemi pszczyńskiej, o której pisaliśmy na stronie internetowej szkoły. Debata bierze udział w konkursie o mandat poselski na XX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest to projekt Kancelarii Sejmu RP realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na stronach internetowych Sejmu RP i CEO ukazała się już relacja z debaty w Naszej szkole. 

 http://www.sdim.ceo.org.pl/relacje/jakie-dzialania-nalezy-podjac-aby-zaktywizowac-zachecic-mlodziez-do-czynnego-udzialu-w-zyciu-spolecznym-ziemi-pszczynskiej,45

Moderatorzy debaty

 

Młodzi aktywni w Naszej Szkole!

W dniu 14 marca w Naszej Szkole odbyła się debata na temat "Jakie działania należy podjąć aby zaktywizować, zachęcić młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym ziemi pszczyńskiej", którą zorganizowała młodzież z klasy 3 technikum ekonomicznego.

W debacie udział wzięli Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego, Pan Szymon Sekta, Radny Gminy Pszczyna, Sołtys Jankowic Pan Michał Pudełko, dr Agnieszka Ziółkowska z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniowie, samorząd szkolny oraz studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Moderatorami debaty byli uczniowie klasy 3 technikum ekonomicznego, Mateusz Przybyła i Julia Jacek.

Była to debata plenarna. Każdy z jej uczestników mógł swobodnie wyrazić swoją opinię i zaproponować pomysły na aktywizację młodzieży naszego regionu.

W fazie wstępnej debaty, uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: co powoduje, że młodzież przybiera bierną postawę względem spraw społecznych naszego regionu? Moderatorzy podzielili debatujących na trzy zespoły, a każdy z nich zastanawiał się nad odrębną kwestią, czyli jakie działania może podjąć samorząd terytorialny, szkoła oraz sama młodzież, aby zachęcić młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym ziemi pszczyńskiej. Nad wnioskami z pracy poszczególnych zespołów wszyscy uczestnicy burzliwie dyskutowali, ostatecznie wypracowując kilka wniosków, które uczniowie organizujący debatę będą starali się wprowadzić w życie.

Główne wnioski to:

 • opracowanie przez młodzież scenariusza lekcji wychowawczej z zakresu wychowania obywatelskiego dla szkół podstawowych naszego powiatu;
 • popularyzacja wizyt w organach samorządu terytorialnego w ramach lekcji wychowawczej;
 • propozycja skierowana przez młodzież naszego regionu do Rady Powiatu Pszczyńskiego o powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu;
 • platforma e-demokracji w szkole;
 • kampania zachęcająca młodych ludzi do zaangażowania się w życie społeczne naszego regionu z wykorzystaniem portali społecznościowych.

 

Archeologia prawa - rzecz nie tylko o czarownicach

W dniu 27 lutego w PZS nr 2 odbyło się spotkanie młodzieży klas I mundurowych z prof. dr hab. Marianem Mikołajczykiem z Katedry Historii Prawa Uniwersytety Śląskiego. Gość wygłosił wykład na temat  „Archeologia prawa - rzecz nie tylko o czarownicach”. W czasie wykładu zostały poruszone kwestie średniowiecznych kar i systemu sądownictwa karnego. Rodzaju i sposobu wymierzania kar, sposobach wymuszania zeznań w XVII i XVIII wieku, miejskich procesów karnych w dawnej Polsce, oraz bardzo interesujące a nie rzadko mało znane zagadnienia z dziejów prawa i procesu karnego.

Wykład prof. dr hab. Mariana Mikołajczyka odbył się w ramach porozumienia PZS nr 2 w Pszczynie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

 • logeko2.jpg
 • rozdanie2.JPG
 • geodetki3.JPG
 • 3maja.jpg
 • DSC_0116.JPG
 • baner-portugalia-3.JPG
 • DSC_0198.JPG
 • tele.JPG
 • tekst_o_rankingu_3.jpg