O Samorządzie Uczniowskim 2019/2020

Kto tworzy samorząd uczniowski:

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie PZS 2 uczący się w budynku przy ulicy Szymanowskiego 12 i Bogedaina 20.

 

Opiekunowie samorządu:

Anna Kozińska

Magdalena Kocima

 

Samorząd Uczniowski (SU) działa według wspólnego regulaminu, planu pracy na rok szkolny 2019/2020 oraz współpracuje ze sobą przy wszystkich akcjach, konkursach, imprezach.

SU reprezentuje interesy uczniów w stosunku do nauczycieli, rodziców czy administracji oświatowej. Wywiera zatem wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów uczniów oraz organizowanie życia kulturalnego szkoły.

Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego, która współdecyduje o treści Statutu Szkoły.

 

 

 

 

  • 3maja.jpg
  • geodetki3.JPG
  • rozdanie2.JPG
  • tele.JPG
  • DSC_0198.JPG
  • logeko2.jpg
  • DSC_0116.JPG
  • baner-portugalia-3.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg