Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok 2019/2020

Praca Samorządu Uczniowskiego (SU) dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Są to następujące zagadnienia:

I. Rozwijanie samorządności:

 • Opracowywanie planu pracy SU.
 • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: SU informuje.
 • Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.
 • Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 • Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
 • Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
 • Systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU) – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 • Pełnienie dyżurów w czasie Dnia otwartego szkoły, prezentacja działalności szkoły.


II. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

III. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

 Zadania Forma realizacji  Termin Uwagi
 Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego na rok 2019/2020 Spotkanie SU, wybór RSU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na cały rok szkolny.  IX Uwzględnienie wniosków z poprzedniego roku szkolnego 
 Stałe informowanie kadry pedagogicznej i uczniów o bieżacych sprawach z życia szkoły, wprowadzanych zmianach, czy akcjach

 Prowadzenie tablicy informacyjnej

 

Cały rok   
 Informowanie poprzez stronę www
 Praca na rzecz szkoły

Aktywne włączenia się w prowadzone na terenie szkoły akcje charytatywne

Organizacja zbiórki plastikowych nakrętek, które przekazane będą na rzecz chorujących dzieci

   
 Pełnienie dyżurów podczas Dnia Otwartego III-IV 
 Opracowywanie zmian w Regulaminie SU, udział w aktualizacji statutu szkoły IX-X 
 Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU)  Spotkania robocze RSU Cały rok   
 Uroczyste spotkania okolicznościowe
 Współpraca RSU z samorządami klasowymi  Zapoznanie samorządów klas pierwszych z opiekunami SU; zapoznanie z dokumentacją szkoły: statutem i regulaminem placówki  X-XI Według potrzeb 
 Informacyjne spotkania z Radą Samorządów Klasowych Cały rok 
 Mikołajki Mikołaj w naszej szkole; słodkie upominki 6 XII   
 Święta Bożego Narodzenia  Strojenie choinki szkolnej XII   
 Udział w akcjach charytatywnych
 Dzień Maturzysty Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na matury, kiermasz ciast i ciasteczek  
 Walentynki - Dzień Zakochanych  Okolicznościowa gazetka II   
 Poczta Walentynkowa  14 II  
 Międzynarodowy Dzień Kobiet  Okolicznościowa gazetka. W tym dniu dziewczęta nie są odpytywane na zajęciach 8 III   
 Pierwszy Dzień Wiosny  Okolicznościowa gazetka III   
 Pomoc w zorganizowaniu ogólnoszkolnej imprezy z Okazji Pierwszego Dnia Wiosny  21 III  
 Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja  Okolicznościowa gazetka  3 V  
 Dzień Dziecka  Okolicznościowa gazetka 1 IV  
 Zorganizowanie zbiórki zabawek, słodyczy i środków higienicznych dla dzieci potrzebujących pomocy  V, VI
 Zakończenie roku szkolnego  Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego. Przygotowanie i pomoc w jego przebiegu. 26 VI   

 

 

 

 

 • geodetki3.JPG
 • logeko2.jpg
 • tele.JPG
 • baner-portugalia-3.JPG
 • 3maja.jpg
 • rozdanie2.JPG
 • tekst_o_rankingu_3.jpg
 • DSC_0116.JPG
 • DSC_0198.JPG