Ochrona danych osobowych

Uczniowie i rodzice - Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

25 maja 2018 r. zacznie być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w związku konieczne jest przekazanie poniższych informacji dotyczących przetwarzania danych rodziców oraz uczniów naszej placówki.

Kto jest administratora Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka
(dalej: danych osobowych)?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz danych osobowych Twojego dziecka (dalej: danych osobowych), jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie (dalej: Szkoła), 43-200, ul. Szymanowskiego 12.

Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

1) Bezpośrednio z Administratorem: Piotr Cygan – dyrektor szkoły
a) Numer telefonu: 32/210 34 63
b) Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Inspektor ochrony danych: Monika Gazda
a) Numer telefonu: 604 588 190
b) Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Szkołę?

1) Wykonanie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków, określonych w ustawie – Prawo Oświatowe, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw, polegających na świadczeniu usług edukacyjnych. Ponadto Szkoła może przetwarzać dane osobowych w zakresie koniecznym do prowadzenia wewnętrznej organizacji Szkoły.

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celach promocji Szkoły w Internecie lub innych miejscach, np. poprzez udostępnianie tam zdjęć lub informacji o Tobie lub Twoim dziecku jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Jakim odbiorom przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Szkoła, jako szkoła publiczna, ma obowiązek przekazywania danych osobowych do krajowych rejestrów prowadzonych przez uprawnione podmioty publiczne.

Ponadto dane osobowe będą przekazywane do podmiotów, które realizują na rzecz Szkoły usługi lub wykonują zadania Szkoły na podstawie prawa.

Dane osobowe są również przekazywane podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych ucznia.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych ma charakter obowiązku ustawowego. Niewskazanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Szkoły.

Przez jaki czas Twoje dane będą przetwarzane?
Przepisy prawa nakładają na Szkołę obowiązek przetwarzania danych osobowych przez okres 50 lat. Natomiast w przypadku przetwarzania odbywającej się na podstawie zgody, przetwarzanie będzie dokonywane przez okres konieczny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lub do momentu wycofanie zgody.


Jakie są Twoje prawa?
Szkoła, jako Administrator danych osobowych, zapewnia Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niemniej jednak w przypadku, w którym na Szkołę obowiązek przetwarzania nakładają przepisy prawa niektóre z powyższych praw może być ograniczone.

W zakresie, w którym udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do wycofania tej zgody.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego jak Twoje dane są przetwarzane lub zrealizować wyżej wymienione uprawnienia, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:


Inspektor Ochrony Danych Monika Gazda
Numer telefonu: 604 588 190
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • tele.JPG
  • 3maja.jpg
  • baner-portugalia-3.JPG
  • logeko2.jpg
  • DSC_0116.JPG
  • DSC_0198.JPG
  • geodetki3.JPG
  • rozdanie2.JPG
  • tekst_o_rankingu_3.jpg