Dokumenty szkolne

Drukuj

Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

Dokument zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Szkolny w dniu 07.10.2003 r. Aktualizacja w dniu 03.09.2018 r.

 

Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie

Statut Technikum nr 3 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

Statut Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia nr 2 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

Statut Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

Statut Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2019/2020

Regulamin wycieczek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2

Regulamin Klas Mundurowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w Powiatowym Zespole Szkół nr 2

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę